1 Kurumsal

Yönetim Sistemleri

Koray, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi, yapım kalitesi, işverenine sunduğu en iyi çözümler ve personeline sağladığı güvenli çalışma ortamı ile prestij yapı taahhütlerinde oluşturduğu güvenin ve bu güvenin simgesi haline gelmiş olan Koray isminin sürekliliğinin sağlanmasını şirket politikası olarak ilke edinmiştir.

Koray Grup Şirketleri üst Yönetimi şantiyelerinde çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin etmeyi, hedef ve ilke olarak benimser. Yerine getirdiği tüm faaliyetlerin İş Sağlığı Güvenliği ve çevre açısından risklerini göz önünde bulundurarak kabul edilebilir seviyeye indirmek için gayret gösterir . Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, kirliliğin azaltılması, kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Buna bağlı olarak Koray Grup Şirketleri'nin yönetim politikasının ana öğeleri şunlardır:

Ahlaki değerler ve dürüstlük

Çalıştığımız ülkelerdeki idarelere, halklara ve bize iş veren tüm özel ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara, çalışanlarımıza, mal ve hizmet tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza karşı dürüst ve şeffaf olmak , söz konusu değerler olmaksızın kazanılmış başarıların hiçbir anlam taşımadığını peşinen kabul etmek ve her ne pahasına olursa olsun doğruluğun ve dürüstlüğün dışına çıkmamak ve doğru bildiklerimiz için sonuna kadar mücadele vermek,

Saygı

Şirket içinde veya dışında kişisel ilişkilerimizde duyarlı olup, herkesin görüş ve tecrübelerine saygılı olmayı bilmek ,

Sorumluluk

Bize iş veren tüm kurum ve kuruluşlara, çalışanlarımıza mal ve hizmet tedarikçilerimize ve hissedarlarımıza karşı birtakım sözler ve taahhütler içine girmeden önce sorumluluk bilinci içerisinde mümkün olan en iyi planlama ve hesabı yapmak, gerçekçi olmayan, iyi düşünülmemiş eylemlerden kaçınmak , faaliyetlerini gerçekleştirirken öncelikli olarak Tedarikçi-Koray zincirine bağlı tüm süreçlerde İş Sağlığı, Güvenliği ve çevre risklerini göz önünde bulundurmak, Tedarikçileri ile uzun vadeli iyi ilişkiler kurmaya çalışarak, Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve çevre konusunda bilinçlendirilmeleri ve Koray politikasına uyum sağlamaları konusunda destek vererek rekabet gücünü arttırmak, şantiyelerde çalışan altyükleniciler (taşeronlar) dahil herkesin, Kalite, İşçi Sağlığı Güvenliği ve çevre konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek ve herkese yazılı olarak dağıtmak, herkesin bu konudaki hükümle uymasında en yakın amirine karşı sorumlu olmasını sağlamak,

Özeleştiri

Hatalarımızı ve yanlışlarımızı kabul etmek, sonuçlarına katlanmak ve hatalarımızdan ders almaya çalışmak . Sorunların çözümünde sistematik yaklaşımlar ve metodlar uygularken problemler oluşmadan tedbir alma alışkanlığını devam ettirmek,

Cesaret

Doğru olduğuna inandığı şeyler için hem şirket içinde hem de şirket dışında cesaretle mücadele eden insanlara saygı duymak ve onları hedef haline getirmemek ,

Güç

Başarının ancak tüm şirket çalışanlarının katkısıyla sinerjik bir ekip ruhu ilkesiyle gerçekleşebileceğine inanmak ve herkesin katkısını sağlamaya çalışmak, zaman içinde birbirimizi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek bilgi birikimiyle eğitmemizin şart olduğunu kabul etmek ,

Gurur

Tüm çalışanlarımızın Koray'da çalışmaktan gurur duymasını ve bunu gerçekleştirmek için de çalışanlarımıza mümkün olan en hakkani ölçüler içerisinde maddi ve manevi tatmin sağlamak . çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için onlara en iyi ve en eşit imkanları sağlayıp, üstün performansları ödüllendirmek. Koray'ın çalışma disiplinini ve kalite anlayışını çalışanlarının yanı sıra taşeronlarına da aksettirmesi ve Koray taşeronlarının da bu birikimi elde etmesiyle Koray'la çalışmaktan gurur duymasını sağlamak,

Kazanç

Standartlardan, şartnamelerden, yasal düzenlemelerden ve şirket prensiplerinden ödün vermeden, yaptığımız işler ve/veya yarattığımız değerler üzerinden makul seviyelerde kazançlar elde etmeyi ilke haline getirmek. Koray kurallarını benimseyen ve karşılıklı kazan-kazan prensibi ile çalışan taşeronlar ile uzun vadeli işbirliğine gitmek ,

Müşterilerimiz

Müşterilerimizin bize sadık kalmaları için işbirliği ile onların stratejik ortağı gibi elimizden gelen tüm iyi niyeti göstermeye gayret etmek ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak, tüm müşteri, paydaş ve komşulardan kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği konularında gelen her türlü geri bildirimi iyileştirme fırsatı olarak kabul etmek ,

Kurumsallaşma

Kurumsallaşmayı ilke edinip şirketi ileri götürecek profesyonel ekibin altyapısını hazırlamak . Genç çalışanlarımızı yaratıcı, çalışkan ve dürüst elemanlar olarak yetiştirmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olarak çalışmalarına itina etmek.