1 Kurumsal

Kalite Anlayışı

En yüksek standartlarda iş yapmak için her zaman, mümkün olan en iyi teknoloji, makine, ekipman, malzeme ve iş gücünü kullanmaya özen göstermek, değişime açık, yenilikçi ve araştırmacı olmak.

Kaliteyi standartların/şartnamelerin ötesine taşımak; taahhütlerin şartnamelere ve standartlara uygun şekilde ve zamanında tamamlanmasının yanı sıra iyi bir yüklenici olarak işverenin göremeyeceği unsurları tespit ederek ve gerektiğinde işvereni uyararak en iyiyi bulmak, sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi sağlayarak, Koray'ın kalite sembolü imajını her zaman sürdürmek, Koray çalışanlarının mevcut yasalara uyması ve çalışma standartlarının yükseltilmesi için çevre ve iş sağlığı güvenliği konusunda müşteriler, danışmanlar ve altyükleniciler ile birlikte çalışmasını sağlamak, Tüm Koray çalışanlarının çevre, İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili Kanuni yükümlülüklere kayıtsız ve koşulsuz uyması, benimsemesi, sürekli takip etmesi, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek için çaba sarf etmesini sağlamak,